2013/06/21

italian vanity fair 5th june 2013: natallia krauchanka

italian vanity fair n°22 - 5th june 2013
'bikini mon amour'
ph: signe vilstrup
model: natallia krauchanka
No comments:

Post a Comment